จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


คุมประพฤติ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมฯ โครงการ “พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” [2018-12-04]

คุมประพฤติ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมฯ โครงการ “พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”                

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมฯ โครงการ “พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” เนื่องด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ ทีโอทีจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการอบรมโครงการดังกล่าวฯ เพื่อสร้างกลไกการทำงานในพื้นที่เน็ตประชารัฐ ครอบคลุม ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน โดยการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่และผู้ที่สนใจทั่วไปให้เป็นเครือข่ายการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการใช้งาน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเน็ตประชารัฐ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลจากภาครัฐสู่ชุมชน โดยได้รับเกียรติบรรยายในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในกระบวนการยุติธรรมสำหรับชุมชน” ให้เกิดการใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐอย่างคุ้มค่า และขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน วันนี้ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                         ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)