จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สำนักงานคุมประพฤติิจังหวัดพะเยา ร่วมอัญเชิญเสื้อพระราชทาน เพื่อมอบให้แก่ประชาชน [2018-12-04]