จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม บรรจุอาหาร โดยหิ้วปิ่นโต มารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๖๑ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๑) [2018-12-04]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม บรรจุอาหาร โดยหิ้วปิ่นโต มารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๖๑ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม บรรจุอาหาร โดยหิ้วปิ่นโต มารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๑) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รวมถึงเพื่อสร้างกระแสความตระหนักต่อสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของประเทศไทย เพื่อรณรงค์ร่วมกันทำความดี สร้างความยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)