จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล [2018-12-03]

อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 3

วันนี้ ( 3 ธันวาคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 3 Thailand Friendly Design Expo 2018 โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีคิกออฟ Friendly Design เพื่อสังคมและคนทั้งมวล พร้อมมอบป้ายประกาศเกียรติคุณ ให้แก่สถานที่ องค์กร บุคคลที่มีจิตอาสา รณรงค์ สร้างทำอารยสถาปัตย์เพื่อสร้างความเสมอภาคของคนทั้งมวล ณ ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

การจัดงานในครั้งนี้มีแนวคิดหลักคือ "Smart Living for All : คุณภาพชีวิตที่นำสมัยเพื่อคนทั้งมวล" เพื่อตอบโจทย์การรองรับสังคมผู้สูงวัย การส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของคนพิการ และร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล และรณรงค์ให้ประเทศไทย และประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน ได้มีความตื่นตัว เรื่องการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ตึกอาคาร บ้านเรือน แหล่งท่องเที่ยว วัดและศาสนสถาน สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ระบบขนส่งมวลชน บริการสาธารณะ ทางเท้า ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จะต้องมีอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design นอกจากนี้ภายในงานยังมีมหกรรมสินค้าเทคโนโลยี นวัตกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการและมนุษย์ล้ออีกด้วย