จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [2018-12-03]