จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนในโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” (โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี) [2018-12-03]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนในโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” (โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนและงานคุมประพฤติผ่านสื่อวีดีทัศน์และได้จัดมุมสื่อความรู้ในห้องสมุดของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ในโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเป็นวิทยากร โดยมีคณะครูและนักเรียนซึ่งเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประเภทบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการมีนักเรียน ๒๐๖ คน และคณะครู ๔ คน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)