จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ [2018-12-03]