จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติส่งผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคม [2018-12-01]

วันนี้ (1 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงมาตรการทำงานบริการสังคมของกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งประกอบอาชีพช่างตัดผม เข้าทำงานบริการสังคมโดยให้บริการตัดผมเด็กนักเรียนชาย-หญิงระดับชั้นอนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นจำนวน 4 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 จนถึงเดือนมกราคม 2562 และมีกำหนดจัดกิจกรรมครั้งต่อไปในวันที่ 9 มกราคม 2562 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเพื่อเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดประทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ เข้าทำงานบริการสังคม โดยเป็นติวเตอร์ในวิชาคณิตศาสตร์ เสริมทักษะให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดปทุมคงคา เพื่อเตรียมตัวทดสอบ O-NET ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ ทุกๆ วันเสาร์ เวลา 8.30 – 11.30 นาฬิกา เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมคงคา และผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 ร่วมวางแผนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียนสูงสุด

          ด้านสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ จัดโครงการ “ส้วมแตก 9 วัด” ซึ่งจะประกอบด้วย วัดกุดจอก วัดบ้านตลุกยาง วัดป่าดอนกระชาย วัดบัวใหญ่ วัดหนองแจ้งใหญ่ วัดประชานิมิต วัดเพียไซย์ดอนกระชาย วัดหัวหนอง และวัดบ้านบุไท โดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม จำนวนกว่า 45 คน ทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่ห้องน้ำของวัด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้กระทำผิดตระหนักรู้คุณค่าของตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม และทำให้ประชาชนเกิดการรับรู้และความเข้าใจต่อผู้กระทำผิดมากยิ่งขึ้น