จำนวนผู้เข้าชม : 26

   


คป.หนองคายปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด [2018-11-30]

 

         กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางวรัญญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวสุทธิลักษณ์ ประเสริฐสังข์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ผู้ติดยาเสพติดและการประพฤติปฏิบัติตนในระหว่างเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อไม่ให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหวนไปกระทำความผิดซ้ำอีก  จำนวน ๙ ราย ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพสำนักงานคุมประพฤติ  จังหวัดหนองคาย