จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ [2018-11-30]

 

       กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   การแต่งตั้ง/โยกย้ายของข้าราชการในจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนพฤศจิกายน  ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม