จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ [2018-11-30]

 

       กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑  เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ภัยคุกคามความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคาย ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานต่างๆ  ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔

 

       โดยนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม