จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติ นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนและร่วมประชุมฯ [2018-11-29]

คุมประพฤติ นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนและร่วมประชุมฯ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนและร่วมประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ โดยมี นายไพศาล เปรุนาวิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนและคณะเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ วันนี้ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)