จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติหารือวิสาหกิจสุขภาพชุมชน “นวดดัดจัดสรีระ” สร้างอาชีพยั่งยืนแก่ผู้กระทำผิด [2018-11-29]

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับนายแพทย์พูลชัย  จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ายการแพทย์วิสาหกิจสุขภาพชุมชน ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาพฤตินิสัย และคณะกรรมการประสานงานยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงยุติธรรม นำบริการนวดดัดจัดสรีระ ของวิสาหกิจสุขภาพชุมชน (SHE: Social Health Enterprise) บำบัดอาการออฟฟิศซินโดรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พร้อมหารือถึงการประสานความร่วมมือในการฝึกวิชาชีพนวดดัดจัดสรีระแก่ผู้กระทำผิดในกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อช่วยเหลือพัฒนา และส่งเสริมอาชีพยั่งยืนแก่ผู้กระทำผิด อันเป็นการให้โอกาสให้ผู้กระทำผิดสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ทดลองใช้บริการนวดดัดจัดสรีระของวิสาหกิจสุขภาพชุมชนดังกล่าวอีกด้วย ณ ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร