จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และร่วมประชุมการตรวจราชการฯ [2018-11-29]

คุมประพฤติ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และร่วมประชุมการตรวจราชการฯ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และร่วมประชุม เพื่อเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะฯ วันนี้ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)