จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คป.หนองคายมอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม (ทุนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ)ให้กับผู้ได้รับพักการลงโทษ [2018-11-29]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย                วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกับเรือนจำจังหวัดหนองคายมอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม (ทุนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ)ให้กับผู้ได้รับพักการลงโทษ  ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจำนวน ๑ ราย ซึ่งได้รับคำแนะนำเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพการส่งเสริมการมีงานทำ หรือ “ศูนย์แคร์” เพื่อนำทุนที่ได้รับไปใช้ ในการขายอาหารตามสั่ง ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดหนองคาย

 

         โดยนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในการมอบทุน