จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคาย จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมเขตพื้นที่อ.เมือง [2018-11-29]

          

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวศิริพร ประทุมทอง พนักงานคุมประพฤติ จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ  โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนา ทำความสะอาดและขนย้ายอิฐประสานบริเวณรอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมจำนวน  ๒๑  ราย