จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


คป.หนองคายร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)” ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2018-11-29]

                   

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน  คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  ร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)” ประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอและภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคาย     ได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อการประสานงานที่ดี  ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 

    โดยมี นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี