จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานและเข้าพบผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมความพร้อมหลังปล่อย [2018-11-28]