จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติหารือร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM. [2018-11-28]

 

กรมคุมประพฤติหารือร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์  EM.

            วันนี้ ( 28 พฤศจิกายน 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมหารือกับนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ( EM ) มาใช้กับผู้กระทำผิด  ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  กรุงเทพมหานคร

             สำหรับรายละเอียดในการหารือการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ( EM ) มาใช้ มีดังนี้ ความพร้อมในการนำอุปกรณ์ EM มาใช้  การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำ EM มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ การจัดสรรอุปกรณ์ EM ระยะเวลาในการดำเนินงาน การนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับเด็กและเยาวชน ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมคุมประพฤติและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะร่วมกันขับเคลื่อนการนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับเด็กและเยาวชนในความดูแลของทั้งสองหน่วยงานต่อไป