จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประสานงานให้อาสาสมัครคุมประพฤติ ควบคุมดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ บริการสังคมที่หน่วยงานภาคี [2018-11-28]