จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [2018-11-27]