จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


ประชุมพิจารณาคัดเลือก อสค. ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [2018-11-27]

ประชุมพิจารณาคัดเลือก อสค. ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

           เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองบุคคลพึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ของกรมคุมประพฤติ โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร