จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม ระดับจังหวัดกาญจนบุรี (กพยจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [2018-11-26]

คุมประพฤติ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม ระดับจังหวัดกาญจนบุรี (กพยจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒    

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม ระดับจังหวัดกาญจนบุรี (กพยจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ วันนี้ (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี.

                                         ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)