จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สคป.จ.จบ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี [2018-11-23]