จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ ประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ [2018-11-22]

คุมประพฤติ ประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุดฤทัย  ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการและนายสุเชษฐ์  ม่วงอยู่ พนักงานคุมประพฤติ ได้เดินทางไปพบ นายวชิระ ประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)