จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ ตรวจเยี่ยม บ้านกึ่งวิถี (วัดเทวธรรม) [2018-11-22]

คุมประพฤติ ตรวจเยี่ยม บ้านกึ่งวิถี (วัดเทวธรรม)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และนายสุเชษฐ์  ม่วงอยู่ พนักงานคุมประพฤติ ได้ออกตรวจเยี่ยมและดูความเป็นอยู่ของผู้เข้าใช้บริการ บ้านกึ่งวิถี กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ วัดเทวธรรม ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)