จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คป.สมุทรสงครามจัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ [2018-11-21]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายนพพร บ่ายแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามและยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงครามมอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดจัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอ ทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที ซึ่งมีอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น 140 คน

เอกสารดาวน์โหลด :

20180921 #1_๑๘๑๑๒๐_0044_0.jpg

DSCF4842.JPG

DSCF4847.JPG

DSCF4899.JPG

DSCF4911.JPG