จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


กิจกรรมสันทนาการยามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2018-11-20]

กิจกรรมสันทนาการยามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย เรือนจำจังหวัดฯ ,สถานพินิจฯ และ บังคับคดี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมี นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อการพบปะสนทนา สร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือร่วมกันจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี.

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)