จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน [2018-11-20]

อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน

           วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 / 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรมและภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด

 

           สำหรับรายละเอียดในการประชุม กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานรอบสามเดือน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนของหน่วยงานในกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย นอกจากนี้ยังได้นำเสนอ โครงการ และกิจกรรม ที่จะได้ร่วมกันดำเนินการ โดยเรื่องเพื่อพิจารณาได้มีการนำเสนอการจัดหลักสูตรการนวดดัดจัดสรีระแก่ผู้กระทำผิด และการสนับสนุนการฝึกวิชาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย ด้านเบเกอรี่และการเพ้นท์แก้ว โดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)