จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ [2018-11-19]

          วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2561)  นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1/2562 พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ   ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาเรื่องการเพิ่มบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ  แนวทางการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ และประธานอาสาสมัครคุมประพฤติระดับกรม    ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4

อสค.1 อสค.2
อสค.3 อสค.4