จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 42 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน ป.ป.ส. [2018-11-16]

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2561) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดยนางพรประภา แกล้วกล้า ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ และนางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 42 ปี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พร้อมบริจาคเงินสมทบ “มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด” โดยมีนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้รับมอบ และให้การต้อนรับ ณ ห้องโถง อาคาร 1-2 สำนักงาน ป.ป.ส. ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร