จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [2018-11-15]

คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒         

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีและเข้าตรวจเยี่ยมบูธของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติให้ประชาชนในเขตอำเภอไทรโยคทราบอีกด้วย วันนี้ (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี.

                                         ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)