จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน “เป้าหมายชีวิต”,กิจกรรมอบรมธรรมะ และกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และการขับรถอย่างปลอดภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [2018-11-14]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน “เป้าหมายชีวิต”,กิจกรรมอบรมธรรมะ และกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และการขับรถอย่างปลอดภัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน “เป้าหมายชีวิต”,กิจกรรมอบรมธรรมะ และกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และการขับรถอย่างปลอดภัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งมี นางศิริวรรณ พ่วงผล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เป็นผู้บรรยาย ในกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน “เป้าหมายชีวิต” ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๗๐  คน, พระปลัดอดุลย์ อตุโล เจ้าอาวาสวัดหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติมาบรรยายธรรม ในกิจกรรมอบรมธรรมะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๑  คน และด.ต.สุรเกียรติ ซอนรัมย์ ผู้บังคับหมู่จราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี ให้เกียรติมาบรรยาย ในกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และการขับรถอย่างปลอดภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๑  คน วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. 

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)