จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร [2018-11-14]

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2561) เวลา 8.30 นาฬิกา กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดยนางพรประภา แกล้วกล้า ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน ปฏิบัติราชการในตำแหน่งเลขานุการกรม นายเกียรติภูมิ จารุเสน นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร