จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 [2018-11-14]

           วันนี้ ( 14 พฤศจิกายน 2561) นางอัญชลี  พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติ วางพานพุ่มถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖1 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะที่ทรงเป็นบิดาแห่งฝนหลวง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพหานคร

วางพานพุ่ม 1 วางพานพุ่ม 2
วางพานพุ่ม 3