จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมวางแผนและชี้แจงเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตาม MOU ร่วมกับกรมอุทยานฯ [2018-11-12]