จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมความรู้เพื่อพัฒนาพฤตินิสัย ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [2018-11-12]