จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คุมประพฤติ จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน [2018-11-10]

คุมประพฤติ จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงการดำเนินงานในการนำอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมบูรณาการขับเคลื่อนและสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนห้สามารถช่วยเหลือตนเองและกลับสู่สังคมได้ ทั้งนี้ หลังจากการออกระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2561  สำนักงานคุมประพฤติในหลายจังหวัดได้เริ่มจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร เพื่อให้มีการเลือกตั้งประธาน อ.ส.ค.ในแต่ละพื้นที่ ดังเช่น เมื่อวันที่   7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตคันนายาว และเขตสะพานสูง ณ ที่ทำการศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมติที่ประชุมคัดเลือกนางโมลี วรรณกระจ่าง เป็นประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตคันนายาว และนายวุฒิชัย เรืองศรี เป็นประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตสะพานสูง ต่อจากนั้นอาสาสมัครคุมประพฤติได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด นอกจากนี้ในสำนักงานคุมประพฤติส่วนภูมิภาคได้จัดประชุมแผนปฏิบัติการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมทั้งให้อาสาสมัครคุมประพฤติ ปฏิญาณตนเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการคุมประพฤติว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2561 ในฐานะ “ผู้ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติ”