จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และหน่วยงานวนอุทยานวังท่าดี บูรณาการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการทำงานบริการสังคม [2018-11-07]