จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม อบรมความรู้การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ และบำเพ็ญประโยชน์ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. อ.หนองไผ่ [2018-11-07]