จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) [2018-11-07]

คุมประพฤติ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และโครงการ Green Army ,Green Farmer  ซึ่งได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุแปลงโรงงานกระดาษไทยและฟังข้อมูลแนวทางการพัฒนาตามที่ประชาชนได้เสนอให้พัฒนาพื้นที่ราชพัสดุแปลงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีฯ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนให้การต้อนรับ วันนี้ (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ณ โรงงานกระดาษไทย อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)