จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอสค.อำเภอท่าศาลา (สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา) [2018-11-06]