จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติบรรยายสรุปและร่วมหารือกับคณะผู้แทนกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนไทย [2018-11-05]

กรมคุมประพฤติบรรยายสรุปและร่วมหารือกับคณะผู้แทนกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนไทย

        วันนี้ ( 5 พฤศจิกายน 2561 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  บรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของกรมคุมประพฤติและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งประสบการณ์การปฏิบัติงาน กับคณะผู้แทนกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนำโดย  Mr.Zhao Dacheng รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีนายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้นำคณะเข้าเยี่ยมชม ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร

 

        สำหรับคณะผู้แทนกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำหนดเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจะศึกษาดูงานในด้านการสร้างและปฏิรูประบบศาลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ