จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ วัดปทุมทายการาม ตำบลสิชล อำเภอสิชล [2018-11-02]