จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “เดินหน้าเข้าหาประชาชนเพื่อรับฟังความเดือดร้อน และนำไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกแบบบูรณาการ” [2018-11-01]