จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในภารกิจกรมคุมประพฤติ [2018-11-01]

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์กับทีมดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การวิเคราะห์สถานะองค์ความรู้ (State of Knowledge) ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในประเด็นเรื่อง การนำแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปปฏิบัติในขอบเขตภารกิจของกรมคุมประพฤติ ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของไทยในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของสังคมโลก ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร