จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [2018-11-01]

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2561) นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการกำหนดเนื้อหาของหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2561  รูปเล่มและคุณลักษณะของหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  กรุงเทพมหานคร

ประชุมรายงานประจำปี 1 ประชุมรายงานประจำปี 2
ประชุมรายงานประจำปี 3 ประชุมรายงานประจำปี 4