จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


ผู้อำนวยการคุมประพฤตินครศรีธรรมราช เยี่ยมเยือน กรรมการบริหารสภาทนายความภาค ๘ และประธานสภาทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราช [2018-10-30]