จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


ผู้อำนวยการคุมประพฤตินครศรีธรรมราช เยี่ยมเยือน นายจรินทร์ ปัญจคุณาธร อสค.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และเจ้าของสถานประกอบการใน “โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ” [2018-10-30]