จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 38 (คนพิการ) [2018-10-30]

อธิบดีกรมคุมประพฤติปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 38 (คนพิการ)

วันนี้ (30 ตุลาคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 38 (คนพิการ) พร้อมกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

         สำหรับการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 38 ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2561 เป็นการจัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ  (คนพิการ) ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานคุมประพฤติ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  มีประสิทธิภาพสูงสุด